ÇALIŞMA MODELİMİZ VE EĞİTİM SÜRECİMİZ.

KÖFTECİ YUSUF AKADEMİ firmanın İK süreçlerini bir bütün olarak görmekte, eğitim faaliyetlerini çalışanın işe alınma kararından uzun yıllar çalışmaya devam eden bir üyenin motivasyonunun sağlanmasına kadar geniş bir perspeftifle değerlendirmektedir. Bu doğrultuda zincirin halkalarının yeterli sağlamlıkta olabilmesi için eğitim faaliyetlerinin de çok sağlam bir halka olarak misyonunu sürdürmesi çok önemlidir. Bu yüzden eğitim, tüm İK süreçlerinin bir halkası olarak kabul edilmektedir.

Eğitim sürecimiz ise aşağıdaki adımlardan oluşmakta olup bilgi-beceri ihtiyacının tespit edilmesi ile başlamakta, eğitim uygulamasından sonra bilgi ve davranış eksikliğinin giderilip giderilmediğinin tespiti ile devam etmektedir. Son noktada edinilen veriler yeni eğitim süreçlerinin kaynağını oluşturmaktadır.