YAKLAŞIMIMIZ.

Köfteci Yusuf Akademi; çalışanların her birini yetkin ancak geliştirilmesi gereken özgün aile üyeleri olarak kabul eder ve onların bilgi ve beceri ihtiyaçlarını teknolojinin imkanlarını da kullanarak çözmeyi benimser. Ayrıca tüm eğitim faaliyetlerinde, Köfteci Yusuf’un vizyon, misyon ve değerlerini dikkate alarak içerikleri ve uygulamaları planlar. Bu amaçla firmamımız 23 yıllık deneyimlerinin kayıt altına alarak korunması, sonrasında değerlerimizi gözeterek eğitim içeriğine dönüştürülmesi önemlidir. Son olarak eğitim öncesi ve sonrası bilgi ve beceri artışının ölçümlenmesi akademinin önemli bir önceliğidir.
Eğitimlerimizi personelin performansını ve işini yapabilme derecesini gösteren “yetkinlik”i temel alarak tasarlıyoruz.

  • Çift Kanatlı Yetkinlik Geliştirme : KÖFTECİ YUSUF AKADEMİ çift kanatlı yetkinliğe önem vermekte ve çalışanlarımızın her iki alandaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflemektedir.
  • Davranışsal Eğitimler: Çalışanlarımızın, özellikle yönetici pozisyonundaki ekip üyelerimizin, yönetim ve satış süreçleriyle ilgili becerilerini artımaya dönük eğitimlerdir.
  • Teknik Eğitimler : Çalışanlarımızın, özellikle saha ekipleri üyelerimizin, işin yapılışıyla ilgili teknik becerilerini artımaya dönük eğitimlerdir.